Courses

במרכז אקסטרה טק מופעלים קורסים שונים לתועלת חרדים תושבי ירושלים. חלקם הגדול של הפונים מעוניינים להשתלב בעבודה או בקורס מקצועי, אך אין להם רקע קודם בלימודים כלליים והם חסרים בהשכלת הבסיס. הקורסים עוסקים בלימודי יישמי מחשב, אנגלית, מתמטיקה, ועברית. מטרתם להרחיב את הידע הבסיסי וכלי השימוש לצורך רכישת תעסוקה ומקצוע.

רוכשים כלים ומיומנויות שיזניקו אתכם קדימה,
בשיתוף חברות ההיי-טק המובילות בעולם!

חברת XTRA TECH הינה חברת השמה שמתמחה בגיוס טאלנטים לענפי ההיטק השונים בהם: תוכנה, חומרה ותשתיות. חברת ההשמה מציגה לטאלנטים משרות הייטק במגוון תחומים מבוקשים באמצעות האתר או באמצעות פגישות עם היועצים המומחים שלנו.

יועצי ההשמה שלנו בחברה מסייעים למועמדים החל משלב קליטת קורות החיים במערכת ועד השתלבותם המוצלחת בחברה המבוקשת. בנוסף החברה משלבת הכשרות וקורסים שיתנו לכם כלים להשתלבותבשוק התעסוקה בארץ ומחברת בין חברות וארגונים מובילים בתחום ההיטק. ועד השתלבותם המוצלחת בחברה המבוקשת. בנוסף החברה משלבת הכשרות וקורסים שיתנו לכם כלים להשתלבותבשוק התעסוקה בארץ ומחברת בין חברות וארגונים מובילים בתחום ההיטק.

חברת XTRA TECH הינה חברת השמה שמתמחה בגיוס טאלנטים לענפי ההיטק השונים בהם: תוכנה, חומרה ותשתיות. חברת ההשמה מציגה לטאלנטים משרות הייטק במגוון תחומים מבוקשים באמצעות האתר או באמצעות פגישות עם היועצים המומחים שלנו.

יועצי ההשמה שלנו בחברה מסייעים למועמדים החל משלב קליטת קורות החיים במערכת ועד השתלבותם המוצלחת בחברה המבוקשת. בנוסף החברה משלבת הכשרות וקורסים שיתנו לכם כלים להשתלבותבשוק התעסוקה בארץ ומחברת בין חברות וארגונים מובילים בתחום ההיטק. ועד השתלבותם המוצלחת בחברה המבוקשת. בנוסף החברה משלבת הכשרות וקורסים שיתנו לכם כלים להשתלבותבשוק התעסוקה בארץ ומחברת בין חברות וארגונים מובילים בתחום ההיטק.

חברת XTRA TECH הינה חברת השמה שמתמחה בגיוס טאלנטים לענפי ההיטק השונים בהם: תוכנה, חומרה ותשתיות. חברת ההשמה מציגה לטאלנטים משרות הייטק במגוון תחומים מבוקשים באמצעות האתר או באמצעות פגישות עם היועצים המומחים שלנו.

יועצי ההשמה שלנו בחברה מסייעים למועמדים החל משלב קליטת קורות החיים במערכת ועד השתלבותם המוצלחת בחברה המבוקשת. בנוסף החברה משלבת הכשרות וקורסים שיתנו לכם כלים להשתלבותבשוק התעסוקה בארץ ומחברת בין חברות וארגונים מובילים בתחום ההיטק. ועד השתלבותם המוצלחת בחברה המבוקשת. בנוסף החברה משלבת הכשרות וקורסים שיתנו לכם כלים להשתלבותבשוק התעסוקה בארץ ומחברת בין חברות וארגונים מובילים בתחום ההיטק.

חברת XTRA TECH הינה חברת השמה שמתמחה בגיוס טאלנטים לענפי ההיטק השונים בהם: תוכנה, חומרה ותשתיות. חברת ההשמה מציגה לטאלנטים משרות הייטק במגוון תחומים מבוקשים באמצעות האתר או באמצעות פגישות עם היועצים המומחים שלנו.

יועצי ההשמה שלנו בחברה מסייעים למועמדים החל משלב קליטת קורות החיים במערכת ועד השתלבותם המוצלחת בחברה המבוקשת. בנוסף החברה משלבת הכשרות וקורסים שיתנו לכם כלים להשתלבותבשוק התעסוקה בארץ ומחברת בין חברות וארגונים מובילים בתחום ההיטק. ועד השתלבותם המוצלחת בחברה המבוקשת. בנוסף החברה משלבת הכשרות וקורסים שיתנו לכם כלים להשתלבותבשוק התעסוקה בארץ ומחברת בין חברות וארגונים מובילים בתחום ההיטק.

מגוון קורסים והכשרות

חברת XTRA TECH הינה חברת השמה שמתמחה בגיוס טאלנטים לענפי ההיטק השונים בהם: תוכנה, חומרה ותשתיות. חברת ההשמה מציגה לטאלנטים משרות הייטק במגוון תחומים מבוקשים באמצעות האתר או באמצעות פגישות עם היועצים המות

קורס בנושא כלשהו | EN

כותרת משנה שיווקית כמו שדרגו את עצמכם באנגלית
Previous
Next

The graduates of the courses tell about us

MODEL for Students

במרכז אקסטרה טק’ מופעלים קורסים שונים לתועלת חרדים תושבי ירושלים. חלקם הגדול של הפונים מעוניינים להשתלב בעבודה או בקורס מקצועי, אך אין להם רקע קודם בלימודים כלליים והם חסרים בהשכלת הבסיס.